top of page

Αποστολές και επιστροφές

Πολιτική αποστολών

Κόστος αποστολής

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται από τον τόπο παράδοσης, τις διαστάσεις, αλλά και τις εκάστοτε τιμολογιακές πρακτικές των συνεργαζόμενων με το ΕΜΣΤ εταιρειών ταχυμεταφορών, ως εξής:

•           Για τις πόλεις της Ελλάδας το κόστος μεταφορικών υπολογίζεται σύμφωνα με τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας κατά την εκάστοτε σχετική τιμολογιακή πολιτική του παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Ο υπολογισμός γίνεται στο καλάθι.

•           Για παραγγελίες εκτός Ελλάδας, το κόστος μεταφορικών υπολογίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις σχετικές χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την εκάστοτε  χώρα προορισμού, αλλά και σύμφωνα με τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας κατά την εκάστοτε σχετική τιμολογιακή πολιτική του παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Ο υπολογισμός γίνεται στο καλάθι.

Στη φόρμα παραγγελιών αναγράφονται τα είδη που παραγγέλθηκαν  καθώς και το σχετικό κόστος.

Το ΕΜΣΤ δεν ευθύνεται για επιπλέον χρεώσεις των ταχυδρομείων και τελωνείων εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Χρόνος αποστολής

Αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Το ΕΜΣΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση των παραγγελιών. Έχει δημιουργήσει προς τούτο συνεργασίες με ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργαζόμενων διανομέων επιδιώκοντας οι παραγγελίες να παραδίδονται μέσω ταχυμεταφορέων (courier) στους ακόλουθους χρόνους:

•           Οι παραγγελίες εντός Ελλάδας παραδίδονται σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της αποστολής.

•           Η παράδοση παραγγελιών εκτός Ελλάδας μπορεί να διαρκέσει από 1 εργάσιμη ημέρα έως 6 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της αποστολής.

•           Οι χρόνοι διακίνησης και παράδοσης από και προς Τρίτες χώρες (εκτός Σένγκεν) προκύπτουν κατόπιν επικοινωνίας με το τελωνείο εισόδου της χώρας παράδοσης.

Το ΕΜΣΤ δεν ευθύνεται για τις περιπτώσεις καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας (Force Majeure) ή τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται στα ταχυδρομεία και τα τελωνεία εκτός Ελληνικής Επικράτειας ή λόγω αδυναμίας των προμηθευτών του να έχει διαθέσιμα τα προϊόντα στους αναμενόμενους χρόνους. Στην τελευταία περίπτωση θα γίνεται υπόμνηση από το ΕΜΣΤ στον εκάστοτε προμηθευτή και ενημέρωση του πελάτη.

Το ΕΜΣΤ δεν παρέχει εγγύηση για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό του ΕΜΣΤ και τα οποία το ΕΜΣΤ απλά μεταπωλεί).

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος eshop.emst.gr  μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.Πολιτική επιστροφών

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ΕΜΣΤ πωλήθηκαν λανθασμένα ή ελαττωματικά προϊόντα, όπως επίσης σε περιπτώσεις λάθους κατά το στάδιο της λήψης της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, ή σε περιπτώσεις παραδόσεων κατεστραμμένων κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία προϊόντων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί εξ αρχής την παραλαβή των προϊόντων, άλλως να επιστρέψει τα προϊόντα εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Η εν λόγω προθεσμία δεν δύναται να παραταθεί.

Τα προϊόντα είναι απαραίτητο να επιστρέφονται ανά περίπτωση:

•           Σε άριστη κατάσταση, πλήρη και χωρίς φθορές στην περίπτωση που παραδόθηκαν λανθασμένα προϊόντα

•           Στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη σε περίπτωση ελλαττωματικών προϊόντων

 

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 2 ημερών, τότε το ΕΜΣΤ δύναται να μην αποδεχτεί την επιστροφή. Περαιτέρω, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς επιστροφή να συνοδεύεται απαραίτητα από όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν κατά την παράδοση (π.χ. απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).

Πριν από κάθε επιστροφή, είναι απαραίτητο και διαδικαστική προϋπόθεση να προηγηθεί συνεννόηση με το ΕΜΣΤ μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eshop@emst.gr.

Διαδικασία Επιστροφής

Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό (π.χ. σπασμένο ή φθαρμένο) ή δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία του πελάτη (π.χ. αποστολή λάθος προϊόντος), ο πελάτης  μπορεί να το επιστρέψει στην έδρα του ΕΜΣΤ μέσω της συνεργαζόμενης με το ΕΜΣΤ εταιρείας ταχυμεταφορών, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβει από το eshop@emst.gr. Στις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, ο πελάτης θα αποστέλλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eshop@emst.gr με θέμα «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΡ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ*», στο οποίο θα επισυνάπτει συμπληρωμένη τη φόρμα επιστροφής που συνοδεύει το πακέτο της παραγγελίας του και φωτογραφίες του προϊόντος.

Κατόπιν, ο πελάτης θα λαμβάνει σε απάντηση του ανωτέρω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του voucher επιστροφής και συγκεκριμένες οδηγίες επιστροφής. Ακολούθως, το ΕΜΣΤ θα αναλάβει την επιστροφή των χρημάτων του πελάτη με την ίδια μέθοδο πληρωμής με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του προϊόντος εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος στην έδρα του ΕΜΣΤ, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Το ΕΜΣΤ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καθυστερήσει η πίστωση του τιμήματος στον λογαριασμό του πελάτη για λόγους που εκφεύγουν του δικού του ελέγχου και άπτονται της (δυσ)λειτουργίας του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος.

Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα επιστροφής για τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, ενώ του επιστρέφεται και το μεταφορικό κόστος για την αρχική αποστολή. 

 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εντός 14 ημερών από την ημέρα που παρελήφθη η παραγγελία, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με την ίδια μέθοδο πληρωμής με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Ο πελάτης, για την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποστείλει email με θέμα «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΡ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ*» στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας eshop@emst.gr στο οποίο θα επισυνάπτει συμπληρωμένη τη φόρμα επιστροφής που συνοδεύει το πακέτο της παραγγελίας του.

 

Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και ζητηθεί επιστροφή του τιμήματος, αυτό θα πιστωθεί στον λογαριασμό του πελάτη εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την εκ μέρους του ΕΜΣΤ παραλαβή του προϊόντος εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

 

Προϋπόθεση για την εκ μέρους του ΕΜΣΤ επιστροφή του αντιτίμου του προϊόντος/προϊόντων είναι η προηγούμενη παράδοση των προς επιστροφή προϊόντων στην έδρα του ΕΜΣΤ ως συστημένη αποστολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών της επιλογής του και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες που θα λάβει ο πελάτης σε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το eshop@emst.gr. Το σχετικό κόστος της αποστολής του προς επιστροφή προϊόντος επιβαρύνεται ο πελάτης, ο οποίος φέρει και τον κίνδυνο μη καταστροφής του προϊόντος.

 

Περαιτέρω, τα προς επιστροφή προϊόντα θα πρέπει να είναι σε αρίστη κατάσταση, απολύτως άθικτα, εντός της συσκευασίας τους και συνοδευόμενα πάντοτε από το τιμολόγιο αγοράς τους ή την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής.

 

Σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση,  το ΕΜΣΤ διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί την επιστροφή του προϊόντος και να μην πιστώσει το κόστος αγοράς αυτού στον λογαριασμό του πελάτη. Σε κάθε δε περίπτωση, το ΕΜΣΤ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καθυστερήσει η πίστωση του τιμήματος στον λογαριασμό του πελάτη για λόγους που εκφεύγουν του δικού του ελέγχου και άπτονται της (δυσ)λειτουργίας του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος.

 

Το ανωτέρω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί για προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για υγειονομικούς λόγους.

bottom of page